הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין

24 מאי 2019
לכבוד: חברי החוג לכלבים זעירים

הנדון : הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין, 27.6.19

הננו מתכבדים בזאת להזמינכם לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין של החוג הישראלי לכלבים זעירים אשר תתקיימנה בתאריך 27.6.19 בשעה 19:30 באולם ההי"ל ברחוב המסגר 6 אור יהודה.

להלן סדר היום:
האסיפה הכללית הרגילה
1.עדכון יו"ר החוג
2.אישור דוח מילולי 2018
3.אישור דוחות כספיים 2018

האסיפה הכללית שלא מן המניין
1.בחירות לתפקיד: חבר ועד.
2.נושאים אחרים (אם יועלו)

סדר היום המלא לאסיפה כללית רגילה שלא מן המניין ישלח 10 ימים לפני מועד האסיפה.

חברים רשאים להגיש הצעות לסדר היום עד לתאריך 10.6.19 בשעה 14:00.
כל חברי העמותה יכולים להציע מועמדות לחבר ועד בכתב עד לתאריך 10.6.19 בשעה 14:00 לדואר אלקטרוני : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

באותו היום נפרסם את רשימת המועמדים, כל מועמד שירצה יוזמן להציג עצמו בפני האסיפה הכללית.
ההצבעה תהיה חשאית.

לכל חבר הצבעה אחת. להזכירכם, לפי ההחלטה של האסיפה הכללית מיום 5.10.16 לא תנתן האפשרות להצביע לבחירות עם ייפויי כח.

בכבוד רב,
דב גוטמן– יו"ר
ב/ועד החוג

הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניי...
לוח תערוכות ושופטים לשנת 2019

הירשם לקבלת עדכונים

רשימת הגזעים בחוג