הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין - סדר יום

222 17 יוני 2019 לכבוד: חברי החוג לכלבים זעירים הנדון :

הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין, 27.6.19 בהמשך להזמנה שנשלחה אליכם בתאריך 24.5.19, להלן רשימת הנושאים ורשימת המועמדים לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין של החוג הישראלי לכלבים זעירים אשר תתקיימנה בתאריך 27.6.19 בשעה 19:30 באולם ההי"ל ברחוב המסגר 6 אור יהודה.

להלן סדר היום: האסיפה הכללית הרגילה

1.עדכון יו"ר החוג

2.עדכון ועדת ביקורת.

2.אישור דוח מילולי 2018

3.אישור דוחות כספיים 2018

האסיפה הכללית שלא מן המניין

  1. בחירות לתפקיד חבר ועד – המועמדים הם: ויקטוריה וקסר גולדנר, יוסף ברנס, אוסנת קולודני חיים.
  2. הצעה של אוסנת קולודני חיים - פתיחת תערוכות גם בימי חול באופן שיוויוני כך שגם שומרי שבת יוכלו לקחת חלק שווה בתערוכות.

ההצבעה תהיה חשאית.

לכל חבר הצבעה אחת.

להזכירכם, לפי ההחלטה של האסיפה הכללית מיום 5.10.16 לא תנתן האפשרות להצביע לבחירות עם ייפויי כח.

המסמכים מצורפים בתחתית העמוד. 

בכבוד רב, דב גוטמן– יו"ר ב/ועד החוג

הזמנה לאסיפה כללית של החוג
הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניי...

הירשם לקבלת עדכונים

רשימת הגזעים בחוג