לוח תערוכות ושופטים לשנת 2019

לוח19

שימו לב לפתיחת ההרשמה לתערוכות באתר https://dogsho.ws/all-shows

 

הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניי...
פסטיבל טיבט

הירשם לקבלת עדכונים

רשימת הגזעים בחוג