הזמנה לאסיפה כללית של החוג

  Download PDF File Here

  252
252 Hits

הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין - סדר יום

222 17 יוני 2019 לכבוד: חברי החוג לכלבים זעירים הנדון :

הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין, 27.6.19 בהמשך להזמנה שנשלחה אליכם בתאריך 24.5.19, להלן רשימת הנושאים ורשימת המועמדים לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין של החוג הישראלי לכלבים זעירים אשר תתקיימנה בתאריך 27.6.19 בשעה 19:30 באולם ההי"ל ברחוב המסגר 6 אור יהודה.

להלן סדר היום: האסיפה הכללית הרגילה

1.עדכון יו"ר החוג

2.עדכון ועדת ביקורת.

Continue reading
  1146
1146 Hits

הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין

24 מאי 2019לכבוד: חברי החוג לכלבים זעירים

הנדון : הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין, 27.6.19

הננו מתכבדים בזאת להזמינכם לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניין של החוג הישראלי לכלבים זעירים אשר תתקיימנה בתאריך 27.6.19 בשעה 19:30 באולם ההי"ל ברחוב המסגר 6 אור יהודה.

להלן סדר היום:האסיפה הכללית הרגילה1.עדכון יו"ר החוג2.אישור דוח מילולי 20183.אישור דוחות כספיים 2018

האסיפה הכללית שלא מן המניין1.בחירות לתפקיד: חבר ועד.2.נושאים אחרים (אם יועלו)

Continue reading
  1230
1230 Hits

מצטרפים אל מערכת Best In Show

שלום רב לכל חברי החוג,

אנו שמחים להודיע כי החל מהתערוכה הקרובה - אנו עוברים להשתמש במערכת בסט אין שואו לניהול ורישום תערוכות כלבים.

למי שאינו יודע - מדובר במערכת המתקדמת מסוגה בעולם שמסוגלת לנהל את כל מה שקשור בתערוכות כלביפ. הרישום למערכת הינו חינם ! והחל מהתערוכה הקרובה - כל דו"חות השיפוט ישלחו אליכם באמצעות הדואר האלקטרוני. 

בהצלחה,

ועד החוג

  1421
1421 Hits

הירשם לקבלת עדכונים

רשימת הגזעים בחוג